ارزیابی کلی متقاضیان مهاجرت به کانادا

در دپارتمان مهاجرت اریکه عدل

اولین قدم در مسیر یک مهاجرت موفق ارزیابی کلی خصوصیات ، ویژگی ها و وضعیت کنونی زندگی شماست . آنرا به دست کارشناسان ما بسپارید .

سابقه کاری

تحصیلات دانشگاهی

دانش زبانی

مشخصات شما