جدول کامل امتیازبندی مهاجرت به کانادا

رکن اساسی سیستم مهاجرت کانادا بر امتیازاتی استوار است که متقاضیان مهاجرت به کانادا بسته به ویژگی های شخصیتی ، حرفه ای ، کاری و تحصیلی بدست می آورند . در اکثر قریب به اتفاق برنامه های مهاجرتی کانادا از جمله برنامه های اسکیلد ورکر افراد با در نظر گرفتن مجموع امتیازاتی که مطابق لیست امتیاز های مهاجرت به کانادا کسب کرده اند، گزینش و در نهایت پذیرش می شوند .

جدول کامل امتیازبندی مهاجرت به کانادا

در این بخش جدول کامل امتیاز بندی مهاجرت به کانادا آورده می شود تا شما با مطالعه دقیق لیست امتیاز های مهاجرت به کانادا ، کلیه فاکتور هایی که می تواند برای شما امتیاز بیشتری به ارمغان بیاورد آشنا شوید . با اریکه عدل در ادامه همراه باشید .

لیست امتیازهای مهاجرت به کانادا مربوط به سرمایه انسانی

در این بخش به بررسی امتیازات عواملی خواهیم پرداخت که به ویژگی های شخصیتی خود متقاضی و همسر و سایر بستگان وی مربوطه می شود .

امتیازات مربوط به سن متقاضی

سن  متقاضی متاهل به همراه همسر ( حداکثر ۱۰۰ امتیاز)

 متقاضی مجرد بدون همسر( حداکثر ۱۱۰ امتیاز )

زیر ۱۸ سال ۰ امتیاز ۰امتیاز
۱۸ ۹۰ امتیاز ۹۹ امتیاز
۱۹ ۹۵ امتیاز ۱۰۵ امتیاز
۲۰-۲۹ ۱۰۰ امتیاز ۱۱۰ امتیاز
۳۰ ۹۵ امتیاز ۱۰۵ امتیاز
۳۱ ۹۰ امتیاز ۹۹ امتیاز
۳۲ ۸۵ امتیاز ۹۴ امتیاز
۳۳ ۸۰ امتیاز ۸۸ امتیاز
۳۴ ۷۵ امتیاز ۸۳ امتیاز
۳۵ ۷۰ امتیاز ۷۷ امتیاز
۳۶ ۶۵ امتیاز ۷۲ امتیاز
۳۷ ۶۰ امتیاز ۶۶ امتیاز
۳۸ ۵۵ امتیاز ۶۱ امتیاز
۳۹ ۵۰ امتیاز ۵۵ امتیاز
۴۰ ۴۵ امتیاز ۵۰ امتیاز
۴۱ ۳۵ امتیاز ۳۹ امتیاز
۴۲ ۲۵ امتیاز ۲۸ امتیاز
۴۳ ۱۵ امتیاز ۱۷ امتیاز
۴۴ ۵ امتیاز ۶ امتیاز
بالای ۴۵ ۰ امتیاز ۰ امتیاز

 

امتیازات مربوط به تحصیلات متقاضی

میزان تحصیلات متاهل (۱۴۰ امتیاز برای متقاضی و ۱۰ امتیاز برای همسر) مجرد (حداکثر ۱۵۰ امتیاز )
 دبیرستان ۰ ۰ امتیاز
دیپلم ۲۸ امتیاز برای متقاضی و ۲ امتیاز برای همسر ۳۰ امتیاز
سال اول کارشناسی ۸۴ امتیاز برای متقاضی و ۶ امتیاز برای همسر ۹۰ امتیاز
سال دوم کارشناسی ۹۱ امتیاز برای متقاضی و ۷ امتیاز برای همسر ۹۸ امتیاز
سال سوم کارشناسی و بالاتر ۱۱۲ امتیاز برای متقاضی و ۸ امتیاز برای همسر ۱۲۰ امتیاز
 سطح تحصیلات  ۱۴۰ امتیاز برای متقاضی و ۱۰ امتیاز برای همسر به همراه همسر حداقل ۱۵۰ امتیاز 
 ۲ یا چند مدرک تحصیلی بعد از دیپلم که حداقل یکی از آنها بعد از دوره تحصیلی ۳ ساله تمام شده باشد. ۱۱۹ امتیاز برای متقاضی و ۹ امتیاز برای همسر ۱۲۸ امتیاز
کارشناسی ارشد ۱۲۶ امتیاز برای متقاضی و ۱۰ امتیاز برای همسر  ۱۳۵ امتیاز
دکتری ۱۴۰ امتیاز برای متقاضی و ۱۰ امتیاز برای همسر ۱۵۰ امتیاز

مهارت های زبانی زبان اول ( انگلیسی یا فرانسوی )

امتیاز زبان کانادایی CLB متقاضی متاهل ( حداکثر  ۱۲۸ امتیاز برای متقاضی و ۲۰ امتیاز برای همسر ) متقاضی مجرد ( حداکثر ۱۳۶ امتیاز )
برای هر مهارت زبانی ۳۲ امتیاز برای متقاضی و ۵ امتیاز برای همسر ۳۴ امتیاز
CLB 3 و پایین تر ۰ امتیاز ۰ امتیاز
CLB 4 ۶ امتیاز برای متقاضی و ۰ امتیاز برای همسر ۶ امتیاز
CLB 5 ۶ امتیاز برای متقاضی و ۱ امتیاز برای همسر ۶ امتیاز
CLB 6 ۸ امتیاز برای متقاضی و ۱ امتیاز برای همسر ۹ امتیاز
CLB 7 ۱۶ امتیاز برای متقاضی و ۳ امتیاز برای همسر ۱۷ امتیاز
CLB 8 ۲۲ امتیاز برای متقاضی و ۳ امتیاز برای همسر ۲۳ امتیاز
CLB 9 ۲۹ امتیاز برای متقاضی و ۵ امتیاز برای همسر ۳۱ امتیاز
CLB 10 و بالاتر ۳۲ امتیاز برای متقاضی و ۵ امتیاز برای همسر ۳۴ امتیاز

نکته : امتیازات درج شده در جدول بالا برای هر کدام از مهارت های زبانی از قبیل خواندن ، نوشتن ، مکالمه و مهارت شنیداری در نظر گرفته خواهد شد .

مهارت های زبان دوم ( انگلیسی یا فرانسوی )

امتیاز زبان کانادایی CLB متقاضی متاهل ( حداکثر  ۲۲ امتیاز ) متقاضی مجرد ( حداکثر ۲۴ امتیاز )
برای هر مهارت زبانی ۶ امتیاز ۶ امتیاز
CLB 4 و پایین تر ۰ امتیاز ۰ امتیاز
CLB 5 یا ۶ ۱ امتیاز ۱ امتیاز
CLB 7 یا ۸ ۳ امتیاز ۳ امتیاز
CLB 9 و بالاتر ۶ امتیاز ۶ امتیاز

نکته : امتیازات درج شده در جدول بالا برای هر کدام از مهارت های زبانی از قبیل خواندن ، نوشتن ، مکالمه و مهارت شنیداری در نظر گرفته خواهد شد .

سابقه کار کانادایی

تعداد سالهای سابقه به همراه همسر(حداکثر ۲۲ امتیاز) بدون همسر یا مجرد (حداکثر ۲۴ امتیاز)
کمتر از یک سال ۰ امتیاز ۰ امتیاز
۱ سال ۳۵ امتیاز برای متقاضی و ۵ امتیاز برای همسر ۴۰ امتیاز
۲ سال ۴۶ امتیاز برای متقاضی و ۷ امتیاز برای همسر ۵۳ امتیاز
 ۳ سال ۵۶ امتیاز برای متقاضی و۸ امتیاز برای همسر ۶۴ امتیاز
۴ سال ۶۳ امتیاز برای متقاضی و ۹ امتیاز برای همسر ۷۲ امتیاز
۵ سال و یا بیشتر ۷۰ امتیاز برای متقاضی ۱۰ امتیاز برای همسر ۸۰ امتیاز

سیستم رتبه بندی جامع:مهارت هاو توانایی های قابل انتقال

به طور میانگین ۱۰۰ امتیاز به متقاضی دارای فاکتورهای انتقال مهارت داده شده است.پنج ترکیب از قابلیت انتقال چنین مهارت وجود دارد،حداکثر ۵۰ امتیاز برای هر ترکیب وجود دارد.حتی اگرامتیاز یک کاندیدا در مجموع بیش از ۱۰۰باشد، فقط ۱۰۰ امتیاز بر اساس سیستم رتبه بندی جامع اعطا می شود.متقاضیان با همراه و یا بدون همراه با همسر و یا بدون همسر و یا همسر قانونی این امتیاز برای هر توانایی انتقال دقیقا به همان روش داده می شود.هیچ امتیازی به همسر متقاضی و یا همسر قانونی داده نمی شود. 

 

تحصیلات ۱ سال تجریه کاری متقاضی ۲ سال یا بیشتر از تجربه کاری متقاضی
بدون تحصیلات- دیپلم ۰ امتیاز ۰ امتیاز
یک سال یا بیشتر تحصیلات بالاتر از دبیرستان ۱۳ امتیاز ۲۵ امتیاز
دارا بودن مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم که یکی از آنها بیشتر به طول انجامیده باشد. ۲۵ امتیاز ۵۰ امتیاز

تحصیلات و توانایی زبان

تحصیلات CLB 7 و یا بالاتر در همه زبان ها،با حداقل یکی از CLB 8 ها CLB 9 ویا بالاتر برای همه زبانها
بدون تحصیلات بعد از دیپلم ۰ امتیاز ۰ امتیاز
یک سال یا بیشتر تحصیلات بالاتر از دبیرستان ۱۳ امتیاز ۲۵ امتیاز
دارا بودن مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم که یکی از آنها بیشتر به طول انجامیده باشد. ۲۵ امتیاز ۵۰ امتیاز

تحصیلات CLB 7 یا بالاتر در همه زبانها، با حداقل توانایی در یکی از CLB 8 CLB 9 و یا بالاتر برای همه زبانها
مقدماتی که حداقل ۳ سال طول کشیده است

توانایی زبان و بدون سابقه کار کانادایی

سابقه کار غیر کانادایی CLB 7 و یا بالاتر برای همه زبان ها،با حداقل توانایی در یکی از CLB 8  ها CLB 9 یا بالاتر برای همه زبان ها
بدون سابقه کار کانادایی ۰ امتیاز ۰ امتیاز
۱ و یا ۲ سال سابقه کار غیرکانادایی ۱۳ امتیاز ۲۵ امتیاز
سابقه کار غیر کانادایی ۳ سال و یا بیشتر ۲۵ امتیاز ۵۰ امتیاز

سابقه کاری در کانادا و  سابقه کاری غیر کانادایی

سوابق کاری ۱ سال سابقه کار کانادایی ۲ سال و یا بیشتر تجربه کاری کانادایی
بدون سابقه کار کانادایی ۰ امتیاز ۰ امتیاز
۱ و یا ۲ سال سابقه کار غیر کانادایی ۱۳ امتیاز ۲۵ امتیاز
۳ سال و یا بیشتر سابقه کار غیر کانادایی ۲۵ امتیاز ۵۰ امتیاز

گواهی سابقه کار و یک مهارت زبان

گواهی سابقه کاری که استان آن را تائید کرده باشد ۲۵ امتیاز ۵۰ امتیاز

سیستم رتبه بندی جامع :نکات بیشتر

برنامه مهاجرت ایالتی 
(PNP)
امتیازات
برای درخواست بیشتر از یک ایالت کانادا (غیر از کبک) ۶۰۰ امتیاز
ارائه جزئیاتی از مشاغل مرتبط امتیازات
 پیشنهاد واجد شرایط شغلی از کار فرمای کانادایی در صورتی که پیشنهاد در مشاغل در گروه اصلی باشد ۰۰ مدیریت ارشد باشد ۲۰۰ امتیاز
 پیشنهاد واجد شرایط شغلی از کار فرمای کانادایی اگر شغل پیشنهادی  واجد شرایط  با شغل متقاضی مرتب شده باشد ۵۰ امتیاز
 سوابق تحصیلی کانادایی امتیازات
اگر متقاضی دارای یک مدرک معتبر  در مقطع تحصیلی دیپلم و یا یک یا دو سال پس از دیپلم از کانادا داشته باشد ۱۵ امتیاز
 اگر متقاضی همچنین دارای:

  • دارای یک مدرک معتبر تحصیلات بالاتر از دیپلم از ۳ سال و یا بیشتر باشد.
  • دارای یک مدرک معتبر از دانشگاه در مقطع کارشناسی یا در مقطع دکترا برای مشاغل طبقه بندی شده در ماتریس طبقه بندی ملی در مهارت سطح ۱ برای هر گواهی که توسط سازمان نظارت ایالتی ارائه شده است.
۳۰ امتیاز
برنامه مهاجرت ایالتی (PNP)  امتیازات
  • یک گواهی معتبر از دانشگاه در مقطع دکترا

 

مهارت زبان فرانسوی امتیازات
اگر متقاضی مدرک مقدماتی  (معادل CLB 7 ) یا یا بالاترارائه کند ، و مهارت انگلیسی سطح CLB 4 یا پایین تر (یا نتیجه آزمون زبان انگلیسی) ۱۵ امتیاز
اگر متقاضی مدرک مقدماتی ا (معادل CLB 7 ) یا بالاتر ارائه کند، و مهارت انگلیسی سطح CLB 5 یا بالاتر ۳۰ امتیاز
خواهر،برادر در کانادا امتیازات
اگر متقاضی و یا همراه متقاضی شامل همسر/ همسر قانونی،خواهر و یا برادری در کانادا داردکه درکانادا حداقل ۱۸ سال اقامت دائمی دارد.

  • متقاضی یا همسر و یا شریک قانونی متقاضی با خواهر در کانادا باید از امادر و یا پدر اشتراک داشته باشند این نسبت می تواند از طریق نسبت خونی،فرزند خواندگی،ازدواج،و یا همسر قانونی باشد.
۱۵ امتیاز

 امتیازات تعیین شده برای تحصیلات کانادایی اگر با هدف دریافت گواهی نامه باشد متقاضی:

  • در کانادا دریک موسسه تحصیلی کانادایی تحصیل کرده باشد؛
  • به صورت تمام وقت و یا به مدت ۸ ماه آموزشی ثبت نام شده باشد؛
  • به مدت ۸ ماه حضور فیزیکی در کانادا داشته باشد؛

 

حداقل امتیازی که به داشتن خواهر در کانادا عطا می گردد،صرفنظر از تعداد خواهران در کانادا و یا (همسر/همسرقانونی ،اگر وجود دارد) ۱۵ امتیاز می باشد.

میزان امتیازات موجود به علاوه فاکتورهای بیشتر برای هر متقاضی ۶۰۰ امتیاز است.بنابراین،اگر متقاضی مقطع تحصیلی بالاتر از دیپلم را گذرانده باشد و به عنوان یکی از متقاضیان تحصیلی یکی از ایالت های کانادا پذیرفته شده باشد متقاضی ۶۰۰ امتیاز اضافی بدلیل این فاکتور دریافت می کند) به جای (۶۱۵ یا ۶۳۰ امتیاز)

همراهان عزیز اریکه عدل ٬ این جدول مرتبا در حال بازنگری ٬ اصلاح است.