هر ایالت کانادا و سه سرزمین کانادایی در خصوص امور مهاجرت به کانادا و پذیرش متقاضیان مهاجرت به این کشور ،  دارای برنامه نمایندگان ایالتی PNPs هستند . این ایالت های کانادایی مجازند به نمایندگی از دولت فدرال کانادا ، مستقیما مهاجر پذیرش کرده و نیازهای مهاجرتی خود را از طریق این برنامه مدیریت نمایند. بسیاری از آنها حتی در سیستم ورود اکسپرس دارای طبقه بندی مخصوص به خود می باشند . در نتیجه این برنامه هر ایالت می تواند نیازهای خود را در خصوص نیروی کار ، سرمایه مالی و انسانی تامین نماید . با ما در ادامه همراه باشید تا برنامه نمایندگان ایالتی کانادا که یکی از روشهای محبوب مهاجرت به کانادا است را بررسی کنیم.

برخی از وبسایت های فارسی این برنامه را برنامه استانی مهاجرت به کانادا ترجمه نموده اند که مسلما غلط و اشتباه است چرا که ما در کشور کانادا استان نداریم ، ایالت داریم لذا ترجمه و تعبیر PNPs  به برنامه استانی مهاجرت به کانادا  اشتباه است و بهترین معادل فارسی آن برنامه نمایندگان ایالتی

سلام مهاجر ! آیا با انجمن تخصصی ایمیگرام آشنایی دارید ؟

ایمیگرام محلی برای بحث و گفتگو درباره اقامت و مهاجرت است. 

شما هم همین حالا به جمع کاربران انجمن ایمیگرام بپیوندید.

برنامه نمایندگان ایالتی کانادا

پروسه اخذ اقامت دائم کانادا از طریق برنامه نمایندگان ایالتی در دو مرحله انجام می گیرد .

  • ابتدا متقاضی باید درخواست خود را به عنوان یک مقیم دائم کانادا مطابق برنامه نماندگان ایالتی به ایالت مربوطه تقدیم کند.
  • متقاضیانی که مجوز PNP دریافت می کنند ، سپس می توانند برای اقامت دائم کانادا ثبت درخواست کنند .

در برخی مواقع ، متقاضیانی که به موجب سایر برنامه های فدرال کانادا واجد شرایط شناخته نشده اند ، در برنامه نمایندگان ایالتی کانادا پذیرفته می شوند و می توانند به کانادا مهاجرت کنند .  همچنین برخی از متقاضیان برنامه نمایندگان ایالتی کانادا ممکن است بتوانند ویزای کار موقت هم دریافت دارند که به متقاضی و افراد وابسته او اجازه کار در بدو ورود به کانادا را خواهد داد .

در سال ۲۰۱۷ مطابق آمارهای دولت فدرال ۵۱ هزار مهاجر جدید از طریق برنامه نمایندگان ایالتی کانادا به این کشور وارد شده اند . هدف سال ۲۰۱۸ حدود ۵۵ هزار نفر تعیین شده است که تا سال ۲۰۲۰ به ۶۸ هزار نفر افزایش خواهد یافت.

به هر تقدیر بسیاری از برنامه های بزرگ نمایندگان ایالتی کانادا با مساله اطاله  رسیدگی مواجه هستند . کشور کانادا همیشه مقصد جذابی برای بسیاری از مهاجرین از سرتاسر دنیا بوده است و این موضوع سبب می گردد تا در ایالتهای بزرگ کانادا به زمان بیشتری برای رسیدگی به درخواست ها و پرونده ها  نیاز باشد.

سیستم ورود اکسپرس کانادا تاثیر بسیار زیادی در کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها داشته است. البته خود ایالت ها نیز با مدیریت صحیح جریان متقاضیان مهاجرت به کانادا و تعطیل کردن دوره ای پذیرش از تجمع و انباشته شدن پرونده ها در برنامه نمایندگان ایالتی کانادا جلوگیری می کنند .

 

ایالت های دارای برنامه نمایندگان ایالتی کانادا

ایالت بریتیش کلمبیاایالت مانیتوباایالت نیو برانزویکایالت نیوفاندلند
ایالت آلبرتاایالت اونتاریوایالت کبکایالتهای شمالی
ایالت یوکانایالت ساسکاتچوانجزیره پرنس ادوارد ایالت ناناوت

به موجب برنامه نمایندگان ایالتی کانادا ، متقاضیان مهاجرت به کانادا توسط یک کارفرمای مناسب کاندید می شوند و زمانی که ایالت مربوطه این موضوع را تایید کند ، وارد پروسه معمول خواهند شد.  در فاز اول  پروسه