پرسش و پاسخهای ویزای طلایی پرتغال

همه چیز درباره برنامه Golden Visa

در حال حاضر یکی از محبوب ترین برنامه های مهاجرتی دنیا  ، ویزای طلایی پرتغال یا گلدن ویزای پرتغال می باشد که پروسه شفاف و ساده ای دارد.