ویزای تمکن مالی پرتغال

اخذ اقامت اروپا از طریق ویزای D7 پرتغال

یکی از بهترین برنامه های مهاجرتی که برای بازنشستگان فوق العاده است ویزای D7 پرتغال است. ویزای دی 7 یا ویزای تمکن مالی پرتغال یکی از سریع ترین راههای اخذ اقامت پرتغال به شمار می رود.