مهاجرت به پرتغال از طریق ثبت شرکت

اخذ اقامت پرتغال از طریق برنامه D2 پرتغال

کشور پرتغال در صدد است کارآفرینان و کسانی که توانایی طرح ریزی و ایجاد یک فعالیت تجاری در قالب شرکت را دارند جذب نموده و به آنها اقامت اعطا کند ، ما این موضوع را تحت عنوان مهاجرت به پرتغال از طریق ثبت شرکت بررسی خواهیم کرد.

آغاز کسب و کار در پرتغال

با ویزای D2 پرتغال شما می توانید به محض ورود به اروپا در حوزه کاری خود به فعالیت مشغول شوید. این یک امتیاز بزرگ است و دیگر نیازی نیست به دنبال مجوز کار باشید.

اخذ اقامت کشور پرتغال

برنامه ویزای D2 پرتغال به شما و همراهان شما اجازه می دهد تا برای کار و اداره شرکت تان و پیشبرد اهداف شرکت در پرتغال سکونت کنید و مجوز اقامت داشته باشید.

عدم نیاز به سرمایه سنگین

ویزای D2 پرتغال برای جذب فعالان توانمند تجاری و اقتصادی و ثبت شرکت است و سرمایه محوریت ندارد. به همین دلیل نیازی نیست نگران ارقام سنگین مهاجرت به اروپا باشید.