Spain Golden Visa

ویزای طلایی اسپانیا

اخذ اقامت اسپانیا از طریق گلدن ویزا

ویزای طلایی اسپانیا یکی از برنامه های محبوب مهاجرت به اسپانیا می باشد که در آن فرد متقاضی با سرمایه گذاری در حوزه های تعیین شده اقامت اسپانیا را بدست می آورد و می تواند به این کشور سفر کند.

Spain the country of passion