ویزای طلایی پرتغال

اخذ اقامت پرتغال از طریق برنامه Golden Visa

در حال حاضر یکی از قطعی ترین برنامه های مهاجرتی دنیا برای ایرانیان ، ویزای طلایی پرتغال یا گلدن ویزای پرتغال می باشد که می توان گفت 99 درصد به اعطای اقامت دائم منجر خواهد شد.